Trimma upp din luftvärmepump
med en service

För att din värmepumpsanläggning ska ge maximal verkningsgrad och besparing krävs det service med jämna mellanrum. Vi erbjuder service av luftvärmepump i Luleå med omnejd ( Älvsbyn, Boden, Piteå och Kalix).

Luftvärmepumpen suger nämligen i sig både damm, fett och smuts som ger sämre genomströmning av den uppvärmda luften innan den sprids i lokalen.

Genom att serva din luftvärmepump med 2-3 års mellanrum så får du både optimal funktion och besparing samt maximal livslängd!
Kostnaden för servicen t ex vart tredje år, går lätt förlorad genom sämre besparing i en anläggning som inte får service.

Följande ingår i en standardservice:

  • Rengöring - ångrengöring av inomhusdel och utomhusdel
  • Fläkthjul - kontroll av obalans
  • Dränering - kontroll av kondensvattenflöde vid kyldrift och eventuell läckagesökning
  • Vibrationer - kontroll av gummidämpare på väggkonsoll och stativ
  • Lufttemperatur - kontroll av arbetstemperaturer mellan luftintag och utblås
  • Fläkthastigheter - kontroll av fjärrkontroll och funktion av fläkthastigheter
  • Övrigt - önskemål om annan åtgärd kan avtalas mot extra kostnad