Luft-vatten värmepump

Högsta betyg för våra 
luft/vatten-värmepumpar

Daikins värmepumpar utvinner värme ur utomhusluften även när det är så kallt som -28°C. Våra luft/vattenvärme- pumpar har energiklass upp till A+++ för värme och A+ för varmvattenproduktion. Det är det bästa betyget man kan få för husvärme.

Utvecklade
för vårt klimat

Daikins luft/vattenvärmepumpar är konstruerade för att klara våra kalla, svenska vintrar. Välj mellan köldmedie- eller vattenanslutning mellan inomhus och utomhusenhet. De flesta komponenter har Daikin själva tillverkat med en noggrann kvalitetskontroll. Daikins luft/vattenvärmepumpar sänker din uppvärmningskostnad med upp till 70%.

Klassledande på
varmvatten

Daikins luft/vattenvärmepumpar kan leverera som mest dubbelt så mycket varmvatten som andra tillverkares. Du kan få mellan 300 till 700 liter varmvatten (beroende på modell). En hel tank värms upp på cirka 40 - 70 min- uter. Modeller med inbyggd rostfri varmvattenberedare har en speciell korrisionsbehandling invändigt. Värme- pumpen är även förberedd för varmvattencirkulation, vilket innebär att du får varmvatten i kranen omedelbart – även längst bort i huset.

Inget borrhål

besparingen kan börja...nu

Inget borrhål och inga komplicerade ansökningar för borrning. Du behöver inte oroa dig för att borrhålet ska kylas ner, vilket det finns risk för när även grannen skaffar sig en bergvärmepump. Det går dessutom snabbt att installera en luft/vattenvärmepump, vilket innebär att du kan påbörja din besparing omgående.

Effektivare än
bergvärme?

Luft/vattenvärmepumpar är betydligt mycket mer effektiva än bergvärmepumpar under större delen av året (se figur nedanför). Årsvärmefaktorn blir mycket hög. Ju längre söderut du bor, desto mer effektivt blir det med en luft/vattenvärmepump.

Dessutom finns det en del andra fördelar. Du slipper dyra borrhål, får en lägre investeringskostnad och din trädgård slipper bli påverkad. Vidare utvinns energin ur utomhusluften, vilket är en outtömlig och kostnadsfri energikälla. Den höga energieffektiviteten gör att din investering återbetalas snabbt och CO2- utsläppen
blir minimala.